no image

In het filmpje werd het verschil in beschutting (tegen de wind) getest voor en achter de tent.

Windroos / Prototype #1

Bij dit model zorgen de loodrechte lamellen ervoor dat de tent zich altijd wegkeert van de wind. 

Het wegdraaien is heel duidelijk te zien in de video.

Windroos / Schetsen
Er werden al verschillende uitwerkingen getekend voor de "windroos" tent. Het al dan niet werken van de prototypes zal en de doorslag geven voor welke uitwerking we kiezen. De esthetiek zal uiteraard ook wel een rol spelen.
Windroos

We kozen ervoor om verder te gaan met het idee om een tent te maken die zichzelf draait naargelang de wind zodat de bar altijd beschut blijft. 

Er werd ook al een prototype gebouwd om dan vervolgens de aerodynamica van deze vorm te testen en te kijken of deze theorie ook in praktijk werkt.

Concepten #3


Voor één van de geschetste concepten werd een eenvoudig prototype gemaakt. Het concept: een muur van dunne latten die bij wind zal gaan buigen waardoor een afdakje ontstaat.

Concepten #1

Onze context is bepaald, we beginnen wat te exploreren aan de hand van kleine eenvoudige schetsen.


Moodboard

Via dit moodboard geven we onze context weer. Hier is duidelijk merkbaar dat we vooral inspelen op de natuurlijke elementen.